Uvrir lo menu principâl

La Prèsidence de la Rèpublica est la plus hôta fonccion de l’organo egzècutif de la Rèpublica francêsa.