Qin Shi Huang

Qin Shi Huang (en ch·inouès : 秦始皇, 259 BCE – 210 BCE) est un emperor de Ch·ina.

Qin Shi Huang