Ceta pâge concèrne la dècènie 1760–1769 du calendriér grègorien.

Les Ans 1760 sont una perioda du XVIIIiémo siècllo.

ÈvènementsChangiér

  • Guèrra en America.
  • Guèrra de sept annos en Eropa.